Click to close
 • Toà nhà D và E của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng và sân vận động về đêm
 • Sinh viên chúc mừng giảng viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Sinh viên trong phòng thí nghiệm
 • Nhà B Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng
 • Sinh viên trong ngày tốt nghiệp
 • Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
Mục tiêu chất lượng
 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017

  05/09/2014

  MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

  NĂM HỌC 2016-2017

  1. 85% cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, khách ngoài hài lòng về chất lượng phục vụ của Phòng.

  2. Phối hợp và giám sát đảm bảo 100% Chương trình đào tạo TOP 100 có kế hoạch tổ chức triển khai đào tạo tiếng Anh chuyên ngành bổ sung cho sinh viên theo các hình thức khác nhau ở Khoa.

  3. Phối hợp với các Đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát, và đảm bảo các Khoa triển khai đào tạo 100% các học phần nghề nghiệp và tập sự tại doanh nghiệp theo quy định.

  4. Xây dựng giải pháp đảm bảo 100% sinh viên Khóa 20 đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh trước khi tham gia học kỳ tốt nghiệp, trong đó ít nhất 70% sinh viên học đúng theo lộ trình đào tạo tiếng Anh năm học 2016-2017.

  5. 100% yêu cầu của sinh viên tại Tổ tư vấn học đường được tiếp nhận thông qua hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

  6. Phối hợp với P.KT&KĐCL, P.CTHS-SV triển khai thành công giai đoạn 1 của Dự án xây dựng thói quen tự học và tăng tính chủ động chuyên cần của người học.

  7. 100% Chương trình đào tạo TOP 100 có sơ đồ trực quan được thiết kế theo mô hình Trường đại học Saxion-Hà Lan.

  8. 100% Chương trình đào tạo TOP 100 ứng dụng được các tính năng của Sơ đồ đào tạo tích lũy tự động cảnh báo học vụ và đề xuất lộ trình học tập hiệu quả  thông qua tài khoản cá nhân của người học và GVCN/GVCV.

  9. Xây dựng bộ tiêu chuẩn hướng dẫn mô hình tổ chức hoạt động dạy và học theo phương pháp giảng dạy chủ động, tích cực phù hợp Chương trình đào tạo TOP 100 và đặc thù ngành (tối thiểu 01 mô hình/Khoa).

Các tin khác