Click to close
 • Toà nhà D và E của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng và sân vận động về đêm
 • Sinh viên chúc mừng giảng viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Sinh viên trong phòng thí nghiệm
 • Nhà B Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng
 • Sinh viên trong ngày tốt nghiệp
 • Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
Biểu mẫu & Qui trình giải quyết đơn
 • Danh mục đơn và thời hạn giải quyết

  05/09/2014
   
  STT
  Nội dung đơn
  Thời hạn giải quyết
  Bộ phận giải quyết đơn
  Quy trình nộp đơn
  1
  Bảo lưu tuyển sinh
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  2
  Đăng ký KHHT trễ hạn
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  3
  Hủy môn học trong KHHT
  1
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  4
  Xem xét về việc đăng ký KHHT
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  5
  Xem xét kết quả ĐKMH
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  6
  ĐKMH (học với hệ chính quy)
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  7
  ĐKMH (vướng điều kiện môn học)
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  8
  ĐKMH (trùng thời khóa biểu)
  5
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  9
  ĐKMH (vào lớp đầy)
  5
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  10
  ĐKMH (trễ hạn)
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  11
  Chuyển nhóm môn học
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  12
  Rút môn học
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  13
  Hủy môn học
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  14
  Đăng ký chuyên ngành 2
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  15
  Hủy đăng ký học chuyên ngành 2
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  16
  Đề nghị mở lớp (nhóm môn học)
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  17
  Đóng học phí trễ hạn
  1
  P.CTHS-SV
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  18
  Chuyển lớp (từ lớp CLC → lớp thường)
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  19
  Chuyển lớp (các lớp ngoài giờ hành chính)
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  20
  Chuyển ngành học
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  21
  Chuyển bậc đào tạo
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  22
  Chuyển hệ đào tạo
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  23
  Chuyển trường đi
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
   
   
   
   
   
  25
  Cấp bảng điểm (có đóng dấu)
  2
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  26
  Nghỉ học tạm thời
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  27
  Gia hạn thời gian nghỉ học tạm thời
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  28
  Nhập học lại
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  29
  Thôi học
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  30
  Miễn giảm các học phần Anh văn TOEIC
  10 -> 20
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  31
  Miễn giảm các học phần GDTC, GDQP
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  32
  Xác nhận hoàn thành khóa học
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  33
  Hoãn thi
  11
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  34
  Hoãn thi TOEIC
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  35
  Chuyển giờ thi
  11
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  36
  Chuyển giờ thi TOEIC
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  37
  Dự thi (sau khi hoãn thi)
  11
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
   
   
   
   
   
  39
  Khiếu nại về điểm danh
  1
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  40
  Khiếu nại về điều kiện dự thi
  1
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  41
  Khiếu nại về điều kiện dự thi do điểm danh
  1
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  42
  Đăng ký dự thi MOS bằng tiếng Anh
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  43
  Đăng ký bổ sung các học phần Anh văn TOEIC
  3
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  44
  Chuyển lịch học TOEIC
  3
  PĐT
  Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến
  45
  Hủy lịch học TOEIC
  3
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  46
  Thắc mắc về xét thực tập/td>
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  47
  Đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  48
  Thắc mắc về điều kiện dự thi tốt nghiệp/khóa luận
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  49
  Thắc mắc về tốt nghiệp/khóa luận
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  50
  Xin hoãn dự thi tốt nghiệp/khóa luận
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  51
  Đề nghị phúc khảo bài thi
  14
  P.TT, PC&AN
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  52
  Đề nghị xem lại bài thi
  (sau khi chấm phúc khảo)
  7
  P.TT, PC&AN
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  53
  Xem xét môn tương đương
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  54
  Xem xét số tín chỉ tích lũy
  14
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  55
  Xem xét điểm tổng kết
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  56
  Xem xét không tính điểm môn tự chọn (nếu không đạt)
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  57
  Đơn xin miễn, chuyển điểm môn học
  (các lớp ngoài giờ hành chính)
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  58
  Chuyển điểm từ hệ chính quy sang hệ VLVH
  7
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  59
  Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp 
  7
  P. KT&KĐCL
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  60
  Xin điều chỉnh thông tin cá nhân trên Bằng tốt nghiệp
  14
  P. KT&KĐCL
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
  61
  Xác nhận Thời khóa biểu
  5
  PĐT
  Nộp trực tiếp tại tổ TVHĐ
Các tin cùng loại