Click to close
 • Toà nhà D và E của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng và sân vận động về đêm
 • Sinh viên chúc mừng giảng viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Sinh viên trong phòng thí nghiệm
 • Nhà B Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng
 • Sinh viên trong ngày tốt nghiệp
 • Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
Danh sách thi - Hệ chính qui
 • [CQ] - Danh sách thi và danh sách không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ HK2/2016-2017

  10/05/2017

  * Danh sách không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ HK2/2016-2017 do nợ học phí. Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 13/05/2017 (Lớp Đại trà). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 13/05/2017 (Lớp Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 14/05/2017 (Lớp Đại trà). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 14/05/2017 (Lớp Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi ngày 15/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi ngày 16/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi ngày 17/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi ngày 18/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem  tại đây.

  - Danh sách thi ngày 19/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem  tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 20-21/05/2017 (Lớp Đại trà). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 21/05/2017 (Lớp Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi ngày 22/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem  tại đây.

  - Danh sách thi ngày 23/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem  tại đây.

  - Danh sách thi ngày 24,25,26/05/2017 (Lớp Đại trà + Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 27-28/05/2017 (Lớp Đại trà). Sinh viên xem tại đây.

  - Danh sách thi môn Tiếng Anh ngày 27-28/05/2017 (Lớp Chất lượng cao). Sinh viên xem tại đây.

   

Các tin cùng loại