Click to close
 • Toà nhà D và E của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng và sân vận động về đêm
 • Sinh viên chúc mừng giảng viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Sinh viên trong phòng thí nghiệm
 • Nhà B Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng
 • Sinh viên trong ngày tốt nghiệp
 • Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
Thời khóa biểu - Hệ chính qui
 • [DKBS_AV] - DANH SÁCH NHÓM ANH VĂN CÒN CHỖ - ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HK1/2017-2018

  08/08/2017
  Mã môn Nhóm Chỗ trống Lịch Tên môn
  001001 01 14 24/1 Anh văn 1
  001002 03 1 57/4 Anh văn 2
  001003 17 12 24/3 Anh văn 3
  001003 20 8 24/4 Anh văn 3
  001003 02 10 26/1 Anh văn 3
  001003 04 14 26/3 Anh văn 3
  001003 06 9 26/4 Anh văn 3
  001003 08 17 35/4 Anh văn 3
  001003 09 12 37/1 Anh văn 3
  001003 05 3 37/3 Anh văn 3
  001003 07 5 46/4 Anh văn 3
  001003 12 3 57/2 Anh văn 3
  001004 32 2 24/4 anh văn 4
  001004 44 2 35/2 anh văn 4
  001004 09 1 37/1 anh văn 4
  001004 16 2 37/4 anh văn 4
  001004 03 2 46/3 anh văn 4
  001004 10 2 57/1 anh văn 4
  001004 12 2 57/2 anh văn 4
  001005 18 5 24/1 anh văn 5
  001005 28 3 24/3 anh văn 5
  001005 21 6 26/3 anh văn 5
  001005 06 1 26/4 anh văn 5
  001005 13 4 35/1 anh văn 5
  001005 17 5 35/1 anh văn 5
  001005 34 5 35/1 anh văn 5
  001005 22 2 35/2 anh văn 5
  001005 29 2 35/2 anh văn 5
  001005 32 7 35/3 anh văn 5
  001005 33 4 35/4 anh văn 5
  001005 23 7 37/2 anh văn 5
  001005 03 6 46/3 anh văn 5
  001005 35 3 46/3 anh văn 5
  001005 10 1 57/1 anh văn 5
  001005 25 8 57/3 anh văn 5
  001006 47 7 26/2 Anh văn 6
  001006 65 22 35/4 Anh văn 6
  001006 44 1 37/3 Anh văn 6
  001117 04 8 23456/1 chatluongcao
  001118 01 10 23456/1 chatluongcao
  001201 42 9 23456/1 chatluongcao
  001201 39 21 24/1 chatluongcao
  001201 40 7 35/1 chatluongcao
  001201 41 12 35/2 chatluongcao
  001201 43 12 35/2 chatluongcao
  001202 47 10 23456/1 chatluongcao
  001202 52 10 23456/1 chatluongcao
  001202 28 3 24/1 tiếng anh 2
  001202 44 7 24/1 chatluongcao
  001202 48 10 24/1 chatluongcao
  001202 42 14 24/2 tiếng anh 2
  001202 33 3 24/4 tiếng anh 2
  001202 05 3 26/4 tiếng anh 2
  001202 38 2 35/1 tiếng anh 2
  001202 45 5 35/1 chatluongcao
  001202 49 5 35/1 chatluongcao
  001202 50 3 35/1 chatluongcao
  001202 12 1 35/3 tiếng anh 2
  001202 40 3 35/3 tiếng anh 2
  001202 08 3 37/1 tiếng anh 2
  001202 36 1 46/2 tiếng anh 2
  001202 37 7 46/3 tiếng anh 2
  001202 09 16 57/1 tiếng anh 2
  001202 11 2 57/2 tiếng anh 2
  001202 14 9 57/3 tiếng anh 2
  001203 36 15 23456/1 chatluongcao
  001203 33 18 24/1 chatluongcao
  001203 37 17 24/1 chatluongcao
  001203 34 13 35/1 chatluongcao
  001203 38 15 35/1 chatluongcao
  001203 35 8 35/2 chatluongcao
  001204 02 4 35/1 chatluongcao
  001204 03 8 35/2 chatluongcao
  001205 01 8 24/1 chatluongcao
  001205 02 5 35/1 chatluongcao
  001B01 01 19 35/3 Tiếng anh dự bị 1
  001B02 01 5 35/3 Tiếng anh dự bị 2
  001B02 03 15 57/4 Tiếng anh dự bị 2
  001B03 18 8 24/1 chatluongcao
  001B03 14 5 24/3 Tiếng anh dự bị 3
  001B03 19 6 35/1 chatluongcao
  001B03 06 1 46/4 Tiếng anh dự bị 3
  001TQ2 01 3 26/1 Anh văn tổng quát 2
Các tin cùng loại